Panasonic T-CAP KIT-WXC12H9E8 zasobnik Elektromet 300L

Panasonic T-CAP KIT-WXC12H9E8 zasobnik Elektromet 300L Wrocław

Panasonic T-CAP KIT-WXC12H9E8 z zasobnikiem Elektromet 300L + Bufor Elektromet 300L