CHIGO-PANEL 169

Klimatyzatory CHIGO seria PANEL 169 (White Pro)