Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze woda

Firma „Privatmaster” wdraża nowoczesne technologie w wielu sferach i oferuje w związku z tym doskonałe rozwiązania do stworzenia ekologicznego, czystego życia społeczeństwa. Pompy ciepła we Wrocławiu powietrze powietrze lub powietrze woda – to jeden z naszych produktów, który łączy w sobie technologie, pozwalające zapewnić minimalne wykorzystanie energii, bezpieczeństwo oraz niezawodność eksploatacji.

Pompa ciepła z dostarczeniem energii cieplna z powietrza do wody – to rewolucyjny system recyrkulacji energii, który obniża obciążenie środowiska naturalnego, powtórnie wykorzystując ciepło produkowane w życiu codziennym.

Obniżenie bieżących wydatków za pomocą takiego sprzętu jak pompa ciepła w przystępnej cenie. Z każdego zużywanego 1,00 kW energii elektrycznej potrafią wytworzyć 4,44 kW energii cieplnej, co powoduje, że system ten jest znacznie bardziej efektywny niż tradycyjne sposoby tworzenia mikroklimatu.

Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze woda jest systemem, który zapewnia ogrzewanie, zaopatrzenie w gorącą wodę i chłodzenie budynków. Mówiąc ogólnie, zasadę działania pompy ciepła w trybie grzewczym można opisać w sposób następujący:

  • Korpus zewnętrzny za pomocą chłodziwa przejmuje energię cieplną z powietrza zewnętrznego (źródła ciepła). Chłodziwo dostarczane jest do kompresora, gdzie po sprzężeniu jego temperatura wzrasta.
  • Gorące chłodziwo (teraz już w formie gazu) dostarczane jest do wymiennika ciepła w korpusie wewnętrznym freon / woda.
  • Chłodziwo przekazuje ciepło do wody, która następnie przenosi je do elementów systemu klimatyzacyjnego.
  • Chłodziwo (znowu w formie ciekłej) wraca do korpusu zewnętrznego i cykl się powtarza.

W trybie ochładzania ten sam proces zachodzi w odwrotnym porządku – chłodziwo zabiera z wody energię cieplną, przekazuje do korpusu zewnętrznego, a następnie – do powietrza. Korpus wewnętrzny określa, w którym momencie należy włączyć zewnętrzny w oparciu o dane otrzymywane od czujnika temperatury. Jeśli potrzebna jest większa ilość ciepła niż może zapewnić blok zewnętrzny, blok wewnętrzny włącza do pracy dodatkowy ogrzewacz elektryczny lub inne podłączone urządzenie grzewcze.

Zalety pomp ciepła

Niskie wydatki na eksploatację dzięki inwerterowemu zarządzaniu kompresorem. Szybkość kompresora regulowana jest w zależności od zapotrzebowania na cieplna / chłód. W trybie nagrzewania system w mieście Wrocław posiada najwyższy w tej sferze współczynnik COP – 4,08~4,44.

  • Dzięki połączeniu zbiornika na gorącą wodę z wodnym wymiennikiem ciepła w korpusie wewnętrznym udało się otrzymać kompaktowe wymiary korpusu: 600×650 mm. Schematy instalacji elektrycznej oraz przewodów freonowych zostały uproszczone ze względu na zmianę konstrukcji korpusu wewnętrznego.
  • Maksymalna temperatura podgrzewanej wody wynosi 65°C pod warunkiem wykorzystania dodatkowego ogrzewacza o dostatecznej mocy. W tym przypadku system mógł kompensować nieregularne oraz nadmierne zużycie gorącej wody (przy wykorzystaniu jedynie kompresora maksymalna temperatura wody wynosi 58°C).
  • Różne konfiguracje temperatury dezynfekcji w zależności od wymogów obowiązujących w konkretnym kraju.
  • Dostateczne ciśnienie wody i jej jakość zapewniane są dzięki bezpośredniemu dostarczaniu wody, a nie pobieraniu wody ze zbiornika, zmniejsza to ryzyko pojawienia się bakterii Legionalla.
  • Możliwe jest podłączenie do zewnętrznych źródeł cieplna, w tym do kolektorów słonecznych. Szczegółową informację można znaleźć w instrukcji montażu.

Firma wykonuje sprzedaż, instalacją i serwis agregatów i modułów hydraulicznych pomp ciepła. Cena urządzenia z gwarancją we Wrocławiu na naszej stronie internetowej.