Wentylacja

Systemy wentylacyjne

Firma „Privatmaster” oferuje sprzedaż oraz montaż systemów wentylacyjnych, które powinny znaleźć się w każdym nowoczesnym budynku w celu usuwania zanieczyszczonego powietrza. Jednakże najczęściej takie systemy wywiewu nie radzą sobie z oczyszczaniem powietrza. Problem ten nabiera ogromnego znaczenia zwłaszcza przy konieczności usunięcia silnie zabrudzonego powietrza ze składów, miejsc pracy w fabrykach oraz z innych dużych pomieszczeń będących pod wpływem źródła zanieczyszczenia powietrza. Rozpowszechniony jest także montaż wentylacji w domowych warunkach, np. w kuchni, w garderobie, palarni.

Bardzo ważnym warunkiem dla efektywnego działania wentylacji jest prawidłowy wybór wentylatora. Jeśli jego moc będzie zbyt wysoka, u sąsiadów mieszkających powyżej będzie się tworzyć ciąg wsteczny, co doprowadzi do dostawania się powietrza wraz z kurzem z systemu wentylacyjnego do ich kratek wentylacyjnych.

Wyróżnia się wentylację ogólną, która zapewnia równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu, oraz miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu jego wydzielania, np. w miejscu pracy. Wywiewna wentylacja doskonale nada się do zanieczyszczonych pomieszczeń, natomiast nawiewna – do czystych. Aby osiągnąć najlepszy efekt, montowana jest wentylacja mieszana, tj. nawiewno-wywiewna.

Wentylacja nawiewna

Systemy nawiewne przeznaczane są do dostarczania czystego powietrza do pomieszczenia w zamian za zanieczyszczone. Dostarczane powietrze w razie konieczności może być poddawane oczyszczeniu, ogrzewaniu, nawilżeniu itd.

System wentylacji nawiewnej zbudowany jest z:

  • czerpni,
  • nagrzewnicy,
  • chłodnicy,
  • filtrów,
  • urządzeń doprowadzających powietrze do pomieszczenia – nawiewników.

Dany system to urządzenia nawiewne, które wykorzystują 100% nawiew powietrza z zewnątrz. Wyróżniamy systemy nawiewne przeznaczenia przemysłowego (wykorzystywane w obiektach przemysłowych) oraz domowego (wentylacja mieszkań).

Wyróżniamy kompaktowe oraz sekcyjne instalacje wentylacyjne. Sekcyjne montowane są z oddzielnych komponentów, główną zaletą tych systemów jest możliwość wentylacji dowolnego pomieszczenia – począwszy od niedużych mieszkań i biur, a skończywszy na pomieszczeniach handlowych, supermarketach i całych budynkach. Ich wadą jest konieczność profesjonalnych obliczeń oraz projektowanie, a także duże gabaryty. Z kolei systemy kompaktowe umieszczane są w korpusie z izolacją dźwięku. Zaletą takiego systemu jest niewątpliwie znacznie niższy poziom hałasu, co pozwala na ich montowanie w pomieszczeniach mieszkalnych. Zazwyczaj systemy wentylacji nawiewnej wykorzystywane są wraz z systemem wywiewnym, i wtedy taką wentylację nazywać będziemy nawiewno-wywiewną.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Wentylacja nawiewno-wywiewna  to połączenie systemu nawiewnego z wywiewnym, co pozwala na korzystanie z zalet obu systemów jednocześnie. Taki system zapewnia maksymalnie właściwą wymianę powietrza.

Wentylacja nawiewno-wywiewna efektywnie rozwiązuje problem nie tylko z wymianą powietrza, ale także z jego filtrowaniem, regulacją temperatury oraz poziomu wilgotności w pomieszczeniu. System może być włączony o dowolnej porze roku. Jednakże, jeśli wydajność systemu nawiewnego i wywiewnego nie będzie zbalansowana, w domu zaczną powstawać przeciągi i trzaskać drzwiami.

Poza tym wentylacja nawiewno-wywiewna pozwala  na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki wykorzystaniu odzysku ciepła służącego do nagrzania nawiewanego powietrza. Nagrzewanie nawiewanego powietrza zachodzi dzięki wywiewanemu powietrzu o temperaturze pokojowej (w pomieszczeniach produkcyjnych powietrze może być znacznie cieplejsze) w specjalnym wymienniku ciepła – rekuperatorze.

Wraz z wieloma innymi zaletami wentylacji nawiewno-wywiewnej możemy wyróżnić również jej zdolność do tworzenia kontrolowanego podwyższonego lub obniżone ciśnienia w stosunku do środowiska naturalnego, co znacznie podniesie komfort życia osób wrażliwych na zmiany ciśnienia atmosferycznego we Wrocławiu. Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła głównie jest wykorzystywana w biurowcach, na basenach, w kinach, hotelach, kawiarniach, restauracjach oraz w pomieszczeniach produkcyjnych.